Công cụ tìm kiếm

Du lịch Châu Úc – Châu Phi

a 0

SYDNEY – MELBOURNE

Khởi hành: 15/3; 12/4; 10 & 31/5; 14/6; 5/7; 16/8; 15 & 24/9; 25/10

Thời gian: 6N5Đ

Phương tiện: Vietnam Airlines (VN)

Giá tour: 46.900.000

1 0

SYDNEY – CANBERRA – MELBOURNE

Khởi hành: 14 & 28/2; 13 & 27/3; 17/4; 8 & 22/5;12 & 26/6

Thời gian: 7N6Đ

Phương tiện: Vietnam Airlines

Giá tour: 14/2 & 17/4 43.900.000

Các ngày khác 46.900.000